Cédric Bouchard

Cédric Bouchard holder til i Aube, syd i Champagne, på et område som tradisjonelt leverte sine druer til de store kjente husene i Champagne. Han startet sin egen champagneproduksjon i 2000 med en eiendom på 1,09 hektar, og var på den tiden den minste eier som produserte champagne. I dag produserer han på i underkant av 30 mål unike champagner etter biodynamisk metode. Han har ekstremt lav avkastning: 25-35 Hl/Ha. Vinifieringen er vel gjennomtenkt. Han filtrer ikke og bruker heller ikke fat. Normalt er det her zero dosage, og 4 bar istedenfor 6.

Four Fox Saké

Junmai Daiginjo & other types of Saké