Ten. Il Palagio

Ares hjørne

Smaksnotater fra kjelleren.
LAFITE 1955