J.H. Andresen

Jann Hinrich Andresen etablerte selskapet i 1845, etter at han forlot sitt hjem på den friesske øya i en alder av 14 år. I løpet av tiårene endret eierskapet seg, men virksomheten vokste jevnt og trutt og er i dag 160 år etter grunnleggelsen et av de få 100% familieeide portvin husene.